HARMAN
Türkiye Akademik Arşivi
Türkiye Akademik Arşivi (Harman) ile kurumsal arşivler bir arada harmanlanır ve dünyanın erişimine sunulur. Üniversitelerin kendi yayınlarının ve araştırma verilerinin toplanmasına yönelik bir Açık Bilim/Açık Erişim Politikası ve bu politikaya bağlı kurumsal açık arşivleri bulunmasını YÖK önermektedir.