TÜBİTAK ULAKBİM, bilişim altyapıları kurarak ve bilgi teknolojilerini kullanarak araştırmalara temel olacak bilgi kaynaklarının oluşturulması ve ülke genelinde erişime sunulması hizmetlerini yürüten TÜBİTAK’a bağlı bir enstitüdür.

Bu sayfa ile ULAKBİM hizmetleri kapsamında üniversitelerin kazanımları paylaşıma sunulmuştur.

Verilerin derlenmesinde, bilgi sistemlerinden alınan kurum isimlerinin standart olmayan yazımları ile isim değişikliklerine bağlı doğrulamalar konusunda azami özen gösterilmiştir.

ULAKBİM'in Sunduğu

HİZMETLER

Hizmetten Faydalanan

ÜNİVERSİTELER