İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Üniversitenin Kullandığı Hizmetler

Bibliyometrik Analiz
EKUAL
Tam Metin Veri Tabanları Annual Reviews, EBSCOhost, Emerald Premier Journals, IEEE Xplore Digital Library, JSTOR Archive Journal Content, Science Direct Freedom Collection, Springer Nature, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library
Atıf Veri Tabanları Scopus, Web of Science
Benzerlik Analizi iThenticate, Turnitin Orginality Check, intihal.net (Akademik İntihal)
Referans Yönetim Sistemi Mendeley
Tez Veri Tabanları ProQuest Dissertations & Theses
Federe Arama Motoru EBSCO Discovery Service - EDS (Sadece EKUAL Veri Tabanları içindir)