Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Üniversitenin Kullandığı Hizmetler

Bibliyometrik Analiz
TR Dizin
Yayın Sayısı 9532
Atıf Sayısı 14722
Proje Sayısı (Son 5 Yıl) 24