Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Üniversitenin Kullandığı Hizmetler

Bibliyometrik Analiz
TR Dizin
Yayın Sayısı 5845
Atıf Sayısı 10154
Proje Sayısı (Son 5 Yıl) 19