Süleyman Demirel Üniversitesi

Üniversitenin Kullandığı Hizmetler

Bibliyometrik Analiz
TR Dizin
Yayın Sayısı 8566
Atıf Sayısı 13174
Proje Sayısı (Son 5 Yıl) 13