ULAKBİM'in Sunduğu Hizmetler
Kategori resmi

Türkiye Dergileri Atıf Dizini

Türkiye adresli hakemli dergiler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere bibliyografik / tam metin erişimin yanı sıra, atıf ve performansların ölçülerek yazar, kurum, bilim dalı ve dergilerle ilgili analizlerin yapıldığı Fen ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan ulusal atıf dizinidir.
Kategori resmi

Bibliyometrik Analiz

Uluslararası atıf dizinleri üzerinden ülke, üniversite, konu ve araştırmacı bilimsel yayın performansları ölçülmekte ve gösterge raporları hazırlanmaktadır.
Kategori resmi

Ulusal Akademik Ağ

Türkiye'deki üniversiteler ile bunların fakülte ve diğer alt birimlerinden oluşan toplam 215 noktaya Metro Ethernet hatları kurarak hizmet sağlar.