ULAKBİM'in Sunduğu Hizmetler
Kategori resmi

Türkiye Dergileri Atıf Dizini

Türkiye adresli hakemli dergiler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere bibliyografik / tam metin erişimin yanı sıra, atıf ve performansların ölçülerek yazar, kurum, bilim dalı ve dergilerle ilgili analizlerin yapıldığı Fen ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan ulusal atıf dizinidir.
Kategori resmi

Bibliyometrik Analiz

Uluslararası atıf dizinleri üzerinden ülke, üniversite, konu ve araştırmacı bilimsel yayın performansları ölçülmekte ve gösterge raporları hazırlanmaktadır.
Kategori resmi

Ulusal Akademik Ağ

Türkiye'deki üniversiteler ile bunların fakülte ve diğer alt birimlerinden oluşan toplam 215 noktaya Metro Ethernet hatları kurarak hizmet sağlar.
Kategori resmi

Ulusal Toplu Katalog

Ülkemizdeki en yaygın kullanılan kütüphane kayıtlarının toplu olarak yer aldığı ulusal katalogdur. TO-KAT'ta üniversitelerle birlikte toplam 198 kütüphane koleksiyonu ve 12 milyondan fazla kayıt yer almaktadır.
Kategori resmi

Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı

Dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yaptığı ulusal lisanslar kapsamında Türkiye ve KKTC'deki tüm üniversitelere akademik içerik sağlar.
Kategori resmi

DergiPark

Dergilerin elektronik ortamda yayınlanmasını sağlayan editöryal süreç yönetimi ve barındırma hizmeti sunar. Araştırmacıların ulusal yayınlara erişimini kolaylaştıran DergiPark, bir günde yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir.