TO-KAT
Ulusal Toplu Katalog
Ülkemizdeki en yaygın kullanılan kütüphane kayıtlarının toplu olarak yer aldığı ulusal katalogdur. TO-KAT'ta üniversitelerle birlikte toplam 198 kütüphane koleksiyonu ve 12 milyondan fazla kayıt yer almaktadır.